دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

متحانات میان نوبت دوم

? دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی

? ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه بهار قرآن، برای همه ‌ما عزیزان به پیوست برنامه آزمون های میان نوبت دوم به حضورتان ارسال می گردد.

✅ آزمون‌ها به صورت حضوری در محل مدرسه و با کاهش بخشی از زنگ‌های آموزشی در طول روز برگزار خواهد شد.

✅ تمامی آزمون‌ها به صورت تشریحی و با رعایت دستورالعمل‌‌های مربوطه طراحی خواهد شد.

✅ نمرات آزمون‌های “میان نوبت دوم” در نمره نهایی نیم سال دوم تاثیر خواهد داشت.