دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه در نیم سال دوم تحصیلی

✨ اولیا و دانش آموزان عزیز❗️

? به پیوست برنامه برگزاری کلاس های فوق برنامه در نیم سال دوم تحصیلی به حضورتان ارسال می گردد.

? کلاس ها از روز شنبه ۲۳ بهمن ماه تا پایان آموزش های رسمی نیم سال دوم تحصیلی ادامه خواهد داشت.

? طبق روال گذشته برگزاری کلاس ها در محیط اسکای روم خواهد بود.

? کلاس ها در دو سطح پایه و پیشرفته برگزار می گردد و دانش آموزان متناسب با سطح آموزشی خود می توانند از کلاسها با مشورت دبیر مربوطه بهره مند شوند.