دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز

? به پیوست برنامه حضور دانش آموزان در کلاس های فوق برنامه که از روز شنبه ٢٠ فروردین به صورت حضوری در محل دبیرستات برگزار می شود، با اعمال تغییرات پس از پیش ثبت نام صورت پذیرفته به صورت قطعی اعلام می گردد.

? به جهت نظم بیشتر لطفا فقط در زمان مشخص شده در کلاس ها حضور داشته باشید.

?با توجه به اینکه کلاس ها ساعت ١٣:۵٠ به اتمام می رسد حتما جهت بازگشت، تدابیر لازم و هماهنگی ایاب و ذهاب را پیگیری نمایید.