دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دانش آموزان عزیز

? به پیوست برنامه هفتگی موقت هفته اول مهرماه ارسال می گردد. شایان ذکر است در صورت تثبیت و یا تغییر این برنامه از طریق کانال و سایت مدرسه به شما عزیزان اطلاع رسانی خواهد گردید.

? حضور به موقع دانش آموزان(قبل از ساعت ۷:۳۰ صبح) با همراه داشتن ملزومات هر درس از ابتدای سال تحصیلی(شنبه ۲ مهرماه) محل انتظار است