دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

???? گزارش تصویری برگزاری جلسات مشاوره دانش آموزان

???? مرحله اول این جلسات که به مدت یک هفته ادامه داشت با موضوع هدایت تحصیلی و انتخاب رشته توسط آقای نادری در پایه نهم و در پایه های هفتم و هشتم توسط آقای حیدری نیا انجام شد.
به زودی جدول زمان بندی جلسات والدین نیز توسط گروه مشاورین مدرسه اطلاع رسانی خواهد شد.