دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

⚠️ اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز!
١. با توجه به احتمال شیوع بیماریهای ویروسی و کرونا در جامعه توصیه می شود دانش آموزان نسبت به تزریق دوز یادآور کرونا اقدام نمایند.
٢. در صورت بیماری حتما به پزشک متخصص مراجعه نموده و نسبت به انجام مراحل درمان و دریافت گواهی پزشک و تحویل آن به مدرسه اقدام نمایید.
٣. تشخیص موجه بودن غیبت دانش آموز مطابق با ضوابط بر عهده مسوولین مدرسه است.
۴. مطالعه دقیق و مجدد آیین نامه مدرسه را از همگان خواستاریم.
۵. با توجه به آثار فراوان مخرب تربیتی و آموزشی در زمینه غیبت دانش آموزان، رعایت اصول بهداشتی و خودمراقبتی توصیه گردیده و مدرسه قاطعانه با موارد غیبت غیرموجه برخورد انضباطی خواهد نمود.
         ” دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان “