دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

ویـــژه دانـش‌آمـــوزان پــایه  نهــم
تمدیدزمان‌برگزاری آزمون‌های مشاوره‌ای رغبت و توانایی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سراسر کشور در سایت:my.medu.ir
          فقط تا تاریخ     ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
این آزمون‌ها ۳۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز هدایت تحصیلی شما را تشکیل می دهد، و نتایج آن به خودشناسیِ بهتر، و انتخابِ رشته آگاهانه شما کمک می نماید.
لذا از شما درخواست می شود: اولاً صادقانه به آزمونها پاسخ دهید، ثانیاً، زمان را از دست ندهید و در اولین‌فرصت، نسبت به پاسخ دادن به این آزمون‌ها اقدام نمائید.