دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اطلاعیه
موضوع: توزیع کارنامه نوبت دوم 
به اطلاع اولیای محترم پایه های هفتم و هشتم می رسانیم روز دوشنبه ٢٢ خرداد همزمان با برگزاری آزمون، پاکت های نامه حاوی برنامه توزیع کارنامه نوبت دوم و همچنین بررسی وضعیت آموزشی دانش آموزان در سال آینده تحصیلی توزیع گردیده است. لطفا ضمن مطالعه دقیق نامه مزبور، با توجه به اختصاصی بودن نامه نسبت به هر دانش آموز، در موعد مشخص جهت دریافت کارنامه و …. اقدام نمایید.
کلیه عواقب عدم دریافت کارنامه بعد از تاريخ مذکور متوجه اولیا می باشد و مدرسه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.