دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

توضیحات ضروری پیرامون شیوه ادامه روند فعالیت های آموزشی و پرورش از 14 فروردین 1401

?١. کلاس‌های درس از روز 14 فروردین به صورت کاملا حضوری مطابق برنامه جدید هفتگی(از ساعت 7:30 صبح لغایت 12:25) برگزار خواهد شد.

? ٢. غیبت دانش آموزان مطابق با آیین نامه اجرایی مدارس و شیوه نامه داخلی مدرسه بررسی و به صورت قاطع اعمال خواهد شد.

? ٣. در صورت نیاز به دریافت خدمات ایاب و ذهاب فرزندتان، می توانید با آقای رجبی(09123777301) هماهنگی نمایید.

? ۴. تاکید بر حضور منظم دانش آموزان در مدرسه از صبح روز 14 فروردین بدون هیچ گونه وقفه و تاخیر مدنظر بوده و ضروری است اولیای محترم شرایط و آمادگی لازم را برای حضور مطلوب فرزندشان قبل از تاریخ فوق مهیا نمایند.

? ۵. ضروری است دانش آموزان با پیراهن پسرانه آستین بلند و شلوار پارچه ای در مدرسه حضور بهم رسانند، از ورود دانش اموزان با هرگونه تیشرت و … معذور می‌باشیم.
.
? ۶. هر دانش آموز ملزم به داشتن 2 عدد ماسک بهداشتی و استفاده از آن در طول مدت حضور در مدرسه می‌باشد( در صورت همراه نداشتن لازم است از مدرسه ماسک را خریداری نمایند).

⚪️ ٧. با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا پایان سال تحصیلی، لازم است دانش آموزان برنامه ریزی لازم به منظور استفاده کامل از کلاس‌های درس، مرور و رفع اشکال و تمرین مطالب و مفاهیم را جهت جبران برخی از نیازهای آموزشی مدنظر ویژه قرار دهند.

? ٨. حضور دانش آموزان مطابق با ضوابط آموزش و پرورش در کلاس‌های درس الزامی بوده و نیاز به ثبت نام در هیچ سامانه‌ای و یا اطلاع رسانی به مدرسه در این زمینه نمی‌باشد.

? ٩. پنجره تمامی کلاس‌های درس در طول مدت برگزاری آموزش‌ها باز می‌باشد.

? ١٠. تشخیص موجه بودن غیبت پس از ارایه گواهی پزشک معالج و … بر عهده مدیر و یا شورای مدرسه می‌باشد.

? ١١. محل استقرار دانش آموزان در کلاس درس بر عهده معاونین و یا دبیران می‌باشد.

? ١٢. با توجه به همزمانی شروع فعالیت‌های آموزشی از 14 فروردین با ماه مبارک رمضان، رعایت شئونات این ماه عزیز و به طور خاص عدم استفاده از تغذیه در محیط عمومی مدرسه محل انتظار است.

? ١٣. ضروری است دانش آموزان قبل از تاریخ 14 فروردین نسبت به کوتاه نمودن موی سر مطابق با آیین نامه مدرسه اقدام نمایند، معیار مطلوب ظاهر و پوشش را معاونین مدرسه تعیین می‌نمایند.

? ١۴. همراه داشتن تلفن همراه و هرگونه وسیله غیرضروری به مدرسه ممنوع بوده و در صورت مشاهده نسبت به ضبط اموال به مدت یک هفته برای بار اول و به مدت دو هفته برای بار دوم اقدام گردیده و در ارزشیابی انضباط دانش آموز نیز لحاظ خواهد شد.

? ١۵. نظارت بر رفت و آمد دانش آموزان پس از تعطیلی مدرسه و انجام برنامه ریزی های مربوطه بر عهده والدین می‌باشد.

? ١۶. استفاده دانش آموزان از مکمل‌های آموزشی موجود در کتاب‌های کمک آموزشی و درسی، برنامه شاد، شبکه رشد و آموزش‌های تلویزیونی و بسته های آموزشی و … در خارج از ساعات آموزشی همچنان مورد تاکید می‌باشد.

? ١٧. برنامه کلاس‌های فوق برنامه متعاقبا پس از بررسی در شورای مدرسه اطلاع رسانی و برگزار خواهد شد.

? ١٨. مطالعه و مرور کامل آیین نامه انضباطی، آموزشی، فرهنگی مدرسه(مندرج در وبگاه مدرسه) مورد تاکید می‌باشد.

? ١٩. رعایت کامل آداب و شئونات کلاس درس و حضور و خروج به هنگام از کلاس و مشارکت فعال در فرایندهای آموزشی و … مورد تاکید می‌باشد.

? ٢٠. دانش آموزان در بدو ورود به کلاس درس لازم است، ضمن آمادگی برای ارایه بازخورد به مطالب آموزشی ارایه شده توسط دبیران و پاسخگویی به آزمون‌های روزانه و شفاهی، تکالیف خود را نیز به ایشان ارایه نمایند. بدیهی است در صورت عدم انجام صحیح تعهدات، در ارزشیابی و نحوه حضور ایشان در کلاس درس توسط دبیر محترم تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

? ٢١. مسئولین و معاونین مدرسه از پاسخگویی تلفنی پیرامون توجیه غیبت احتمالی دانش آموز و درخواستهای مربوطه معذور بوده و صرفا بر در دست داشتن اسناد پزشکی کامل در ساعات اداری به مدرسه مراجعه نمایید.

? ٢٢. مدرسه هیچ مجوزی برای حضور دانش آموزان در طول روزهای آموزشی برای حضور در مسافرت های خانوادگی و … را قابل قبول ندانسته و تمامی این گونه موارد از تاریخ 14 فروردین، غیبت غیرموجه لحاظ خواهد شد.

? ٢٣. مسئولیت حفظ اموال شخصی و آموزشی بر عهده دانش آموز در طول مدت حضور در مدرسه بوده و مدرسه تعهدی در این زمینه‌ها ندارد.

?٢۴. رعایت سایر موارد مرتبط با حضور منظم و محترمانه مطابق با آداب دانش آموزی و فرهنگ غنی خانواده‌های عزیز، محل انتظار بوده و در ارزشیابی پایانی نمره انضباط ایشان لحاظ خواهد شد.

? ٢۵. در پایان تاکید می‌گردد عدم حضور منظم در کلاس‌های درس، موجب محرومیت از تحصیل(وقفه تحصیلی) و عدم حضور در امتحانات پایانی دانش آموزان و تاثیرگذاری منفی در نمرات مستمر و ایراد آسیب‌های روحی و تربیتی و آموزشی به فرزندانمان خواهد شد، لذا مقتضی است نهایت همکاری در تمامی زمینه‌ها و اصلاح روندهای قبلی با برنامه ریزی مطلوب خانواده های محترم صورت پذیرد.