دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دانش‌آموزان عزیز

? جهت اطلاع از شماره صندلی و محل استقرار در آزمون‌های نوبت دوم فایل pdf پیوست را مطالعه و شماره خود را استخراج نمائید.
حضور دانش آموزان ۲۰ دقیقه قبل از برگزاری هر آزمون در مدرسه مطابق با جدول زمانبندی امتحانات و آیین نامه های مدرسه ضروری می باشد.
? شروع هر آزمون راس ساعت ۸ صبح می باشد.

⚠️ورود تلفن همراه و هرگونه کتاب و جزوه به مدرسه در طول برگزاری آزمونها ممنوع می باشد.