دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

??? جشنواره نوجوان خوارزمی

✳️ این جشنواره در شش محور ” پژوهش، دست‌سازه، زبان و ادبیات فارسی، زبان خارجی، ریاضی، فعالیتهای آزمایشگاهی و بازارچه‌های کسب و کار دانش‌آموزی ” به صورت انفرادی یا گروهی به انجام فعالیت‌های علمی – عملی می‌پردازد.

✨ پژوهش، دست‌سازه، بازارچه کسب و کار و زبان و ادبیات فارسی: کلیه دانش آموزان متوسطه اول

✨ زبان خارجی: دانش آموزان پایه نهم

✨ فعالیتهای آزمایشگاهی: دانش آموزان پایه هشتم

✴️ دانش‌آموزان عزیز جهت کسب اطلاع بیشتر و شرکت در جشنواره ضمن هماهنگی با دبیر مربوطه متناسب با رشته و پایه خود از طریق آی دی زیر در پیام رسان شاد به آقای شایگان اطلاع دهند.
@rezashaygan