دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اولیای گرامی
❇️ ضمن تقدیم سلام و احترام و تشکر از حضور ارزشمند اولیای محترم در اولین جلسه دانش افزایی برگزار شده و استقبال و مشارکت فعال عزیزان، بدینوسیله به اطلاع می رسانیم ادامه جلسات همایش دانش افزایی با موضوع ” مهارت و ها و چالش های ارتباط با نوجوان” با حضور استاد ارجمند طبق برنامه پیوست برگزار خواهد شد.
? حضور منظم حداقل یک نفر از والدین محترم در جلسه مزید امتنان خواهد بود.