دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

سلام …
دنبال همزبون می‌گردی؟دنبال یه مشاور خوب؟یه دوست امین؟دنبال پاسخ و چند راهکار مهم برای سوالای زندگیت؟دنبال راهی برای موفقیت؟
تلفن رو بردار و به دوستت زنگ بزن:خط ۱۵۷۰ بهترین دوستته که میتونی بدون دیدنش بهش اعتماد کنی، رابطه خوب برقرار کنی و برای امروز و آینده‌ت تصمیم بگیری.
این راه مطمئنه 1570 call to me
منتظریم…