دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

قابل توجه دانش آموزان پایه نهم
ابلاغ دستورالعمل آزمون های ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی سال تحصیلی ١۴٠٣ _١۴٠٢
بر اساس این دستورالعمل :
دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های ورودی، از طریق سامانه ثبت نام به نشانی my.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم از روز سه شنبه ١۴٠٢/٠١/١۵ تا روز جمعه ۱۴۰٢/۰۱/۲۵ از طریق سامانه ثبت نام به نشانی my.medu.ir انجام می شود.
آزمون ورودی تکمیل ظرفیت مدارس استعدادهای درخشان در تاریخ ٢ تیر و مدارس نمونه دولتی در تاریخ ٨ تیر برگزار خواهد شد.