دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اولیای گرامی و دانش آموزان عزیز
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، به اطلاع می رسانیم جهت شرکت در مراسم افطاری مدرسه لطفا ضمن مطالعه دقیق دعوت نامه، در صورت تمایل حداکثر تا روز شنبه 26 فروردین برگه امضا شده را به معاونت پرورشی مدرسه تحویل نمایید.