دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

✴️ والدین گرامی

❇️ ضمن تقدیر و تشکر از همراهی همه شما عزیزان با برنامه ها و طرح های آموزشی و پرورشی مدرسه و ضرورت تأمین اعتبار لازم برای تداوم آن ها، به پیوست دعوت نامه پرداخت شهریه مدرسه به حضورتان ارسال می گردد.

?قبلا از همکاری شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. ?

     " دبیرستان ھیات امنایی جابربن‌حیان "