دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

✴️ اولیای محترم پایه نهم
? نظر به ضرورت ” فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی دقیق و به هنگام از فرآیند هدایت تحصیلی – شغلی دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های دوره اول متوسطه” ، به پیوست ، بخش اول کتابچه الکترونیک راهنمای هدایت تحصیلی – شغلی به منظور ” آشنایی با فرآیند هدایت تحصیلی – شغلی ، آزمون های مشاوره ای توانایی و رغبت، جداول مواددرسی به تفکیک شاخه و رشته های تحصیلی ، آشنایی با انواع مدارس دوره دوم متوسطه” تقدیم حضور می گردد.