دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دومین اردوی برون استانی دبیرستان جابربن حیان

اردوی فرهنگی تربیتی دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم به مقصد شهر مقدس قم و شهر کاشان
اولیا محترم و دانش آموزان عزیز، جهت اطلاعات بیشتر فرم رضایت نامه را مطالعه و یا به دفتر پرورشی مراجعه نمایند.
با توجه به ظرفیت محدود ثبت نام، اولویت با کسانی است که زودتر مراجعه نمایند.