دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دومین برنامه دورهمی خانوادگی دبیرستان جابربن حیان در سال 14٠١

️ بازم یه دورهمی دیگه داریم اما این بار با چاشنی برف بازی
قرار ما روز پنجشنبه ۴ اسفند ساعت ٧ صبح جلوی مدرسه
اما اگه قراره کنار ما باشی باید حتما تو یکی از این لینکها که این پایین گذاشتیم ثبت نام کنی و توضیحاتش رو با دقت بخونی

لینک ثبت نام افرادی که از جلوی مدرسه با اتوبوس با هم میریم: https://evnd.co/W3ONb
لینک ثبت نام افرادی که با ماشین شخصی می ‌آیند:https://evnd.co/G600V
امیدوارم به هممون خوش بگذره