دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

به اطلاع اولیای گرامی پایه هفتم می رسانیم که علاوه بر تکمیل اطلاعات دانش آموز در سایت مدرسه، با مراجعه به سامانه my.medu.ir و انتخاب نقش والدین نسبت به انتخاب مدرسه جابربن حیان به عنوان مدرسه مورد تقاضا اقدام نمایید.
???? به پیوست راهنمای تصویری پیش ثبت نام پایه هفتم به حضورتان ارسال می گردد.