دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

بدینوسیله به اطلاع عزیزان می رسانیم مشاورین مدرسه طبق زمان بندی ذیل در مدرسه حضور خواهند داشت.

  • جناب آقای نادری روزهای یکشنبه و چهارشنبه
  • جناب آقای حیدری نیا روزهای شنبه تا سه شنبه
  • لازم به ذکر است پایه های هفتم و هشتم جهت امور مشاوره به آقای حیدری نیا و دانش آموزان پایه نهم صرفا به آقای نادری مراجعه نمایند.