دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری حضور مدیریت مدرسه در کلاس درس و تبریک به دانش آموزان به مناسبت روز دانش آموز
? جناب آقای شکوفی با حضور در کلاس های درس ضمن تبریک به مناسبت ١٣ آبان و روز دانش آموز و تقدیم هدایایی به رسم یادبود، در مورد وقایع تاریخی این روز و نقش دانش آموزان در سرنوشت کشور سخن گفتند.