دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

ساعات تفریح و آموزشی دبیرستان جابربن حیان

با سلام و تبریک سال تحصیلی جدید به حضور شما عزیزان، برنامه ساعات آموزشی و تفریح این واحد آموزشی طبق جدول فوق تقدیم می گردد.

? حضور منظم دانش آموزان عزیز قبل از ساعت ٧:٣٠ صبح در مدرسه و مطالعه آیین نامه داخلی مدرسه مورد تاکید می باشد.