دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

متقاضیان ثبت نام در دبیرستان جابربن حیان در پایه های هفتم، هشتم و نهم با مراجعه به سایت مدرسه قسمت ثبت نام و یا به صورت مستقیم از طریق لینک زیر اقدام به ثبت اطلاعات و درخواست خود نمایند.


https://survey.porsline.ir/s/a7rugIS


توضیحات ثبت نام در لینک مربوطه ارائه شده است. (مطالعه کامل آیین نامه ها و اطلاعیه های ثبت نام در وب سایت ضروری است)
متقاضیان محترم پس از تکمیل فرم، نیازی به مراجعه به مدرسه نداشته و در زمان مقتضی جهت تکمیل مراحل با ایشان تماس گرفته خواهد شد.