دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

☃️ دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی☃️

? اولین برنامه دورهمی پدر و پسری دبیرستان جابربن حیان در سال ۱۴۰۰ ?

لطفا جهت اطلاع از شرایط فایل پیوست را به صورت کامل مطالعه و در صورت تمایل قطعی جهت ثبت نام، لینک مرتبط را انتخاب نمایید.

❄️ لینک ثبت نام افرادی که از جلوی مدرسه با هم میریم: https://evnd.co/2PGiW

❄️ لینک افرادی که با ماشین شخصی می ‌آیند: https://evnd.co/tJaIL