دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

نحوه به کارگیری اسکای روم و شاد در فرايند آموزش مجازی

بدینوسیله یادآوری می نماییم کلیه کلاس های آموزشی مدرسه( تا شروع کلاسهای حضوری) در سامانه اسکای روم به عنوان بستر اصلی آموزش برگزار می گردد و پیام رسان شاد به عنوان ابزار جانبی جهت ارسال تکالیف و یا محتوای آموزشی توسط دبیر در طول سال تحصیلی استفاده خواهد شد.

???? مهلت ارسال تکالیف در پیام رسان شاد حداکثر تا ساعت ٢٠ هر روز برای دبیر و یا مسوول مربوطه می باشد و در روزهای جمعه ارسال هرگونه فایل ممنوع می باشد.

???? آن دسته از دانش آموزانی که هنوز موفق به ورود به کلاس ها در پیام رسان شاد نشده اند ابتدا یک بار از طریق منوی تنظیمات گزینه خروج را انتخاب و مجدد مراحل احراز هویت را انجام دهند و در صورت برطرف نشدن مشکل، مراتب را به معاونت پایه خود اطلاع دهند.