دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

دانش آموزان عزیز
? ضمن تشکر و تقدیر از همراهی شما دانش آموزان، خواهشمندیم به منظور ارتقاء وضعیت آموزشی و پرورشی دبیرستان، با شرکت در نظرسنجی ذیل، نظرات سازنده خود را با ما در میان بگذارید.
لطفا دانش آموزان عزیز با شناختی که از دبیران خویش دارند نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند.
?https://survey.porsline.ir/s/lUP2wXh
✨ لطفا با صبر و حوصله جهت شرکت در نظرسنجی وارد لینک فوق ?شوید.