دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? والدین گرامی و دانش آموزان عزیز!

✨ به اطلاع شما عزیزان می رسانیم این واحد آموزشی قصد برگزاری پایگاه تابستانی به منظور پیش مطالعه دروس پایه سال آینده و یادگیری مهارت های فنی، هنری و ورزشی و همچنین برنامه های اردویی و تفریحی را دارد.

?لطفا جهت برنامه ریزی دقیق تر با مراجعه به لینک زیر و تکمیل پرسشنامه ما را در ارائه برنامه مطلوب یاری نمایید.

?https://survey.porsline.ir/s/5fB1L9y

? تذکر مهم: پایگاه تابستانی احتمالا از 13 تیرماه، لغایت پایان مردادماه در روزهای دوشنبه _ سه شنبه – چهارشنبه برگزار خواهد شد.