دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اولیای گرامی
? ضمن تشکر و قدردانی از حضور و مشارکت شما عزیزان در انتخابات انجمن، به پیوست اسامی منتخبین، با توجه به بیشترین آرای ثبت شده به حضورتان اعلام می گردد.
? مشارکت اولیای محترم با اعضای انجمن را خواستاریم.
? با آرزوی موفقیت برای این عزیزان ?