دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

? اطلاعیه برگزاری همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

✴️ اولیای گرامی

❇️ با توجه به ضرورت هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش آموزان پایه نهم جلسه مشاوره با موضوع مذکور طبق زمان بندی ذیل روز یکشنبه ٢٨ آذر در دبیرستان جابربن حیان با ارایه توضیحات ضروری توسط جناب آقای نادری(مشاور دبیرستان) برگزار می گردد.

? کلاس ٩/١ و ٩/٢: ساعت ٨ الی ٩:٣٠

? کلاس ٩/٣، ٩/۴ و ٩/۵ ساعت ١٠ الی ١۱:۳۰

? حضور به موقع صرفا یک نفر از والدین گرامی و رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی را در این جلسات خواهانیم. (حضور داوطلبانه و جلسه پیرامون آشنایی اولیه با فرایندهای هدایت تحصیلی می باشد)

⚠️ به دلیل اهمیت موضوع، لطفا قلم و کاغذ جهت یادداشت برداری به همراه داشته باشید.