دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اولیای گرامی
به اطلاع می رسانیم کارگاه آموزشی دانش افزایی والدین با موضوع ” مهارت های ارتباط با نوجوان” توسط دکتر محمد طهرانی در تاریخهای فوق در محل مدرسه برگزار می گردد.
علاقمندان جهت ثبت نام قطعی به نشانی ذیل مراجعه نمایند. متعاقبا جزییات برگزاری دوره اعلام خواهد شد.
https://survey.porsline.ir/s/D8Lm2Np