دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

قابل توجه همه پایه های تحصیلی (هفتم ، هشتم و نهم ) :
? باتوجه به اینکه احتمال می‌رود آزمون های مشاوره ای فرایند هدایت تحصیلی بعداز اتمام امتحانات دی ماه، به مناطق ابلاغ و اطلاع رسانی و اجرایی شود?لذا عضویت همه دانش آموزان در کانال مشاوره الزامی و ضروری می باشد.
?صفرتا صد نحوه انجام آزمون های مشاوره وفرایند هدایت تحصیلی از این کانال اطلاع رسانی خواهد شد .
? لینک کانال مشاوره و هدایت تحصیلی منطقه ۵ در پیام رسان شاد:
@moshavereh5