دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری آغاز عملیات تجهیز کلاس های درس به سیستم سرمایشی

نصب داربست و کانال کشی کلاس های مدرسه با هدف ایجاد تهویه مطبوع در حال انجام می باشد. پس از انجام کانال کشی کولرهای جدید نصب خواهد گردید.
لازم به ذکر است متاسفانه کلاسهای درس تاکنون فاقد تعبیه سیستم سرمایشی بوده است و با مشارکت های اولیای محترم این موضوع در دست اقدام می باشد و مراتب تشکر خود را در این رابطه اعلام می داریم