دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری اردوی بازدید از نمایشگاه هوایی

گزارش تصویری اردوی بازدید از نمایشگاه هوایی تهران به مناسبت روز دانش آموز مورخ ٨ آبان ماه
? نمایشگاه هوایی تهران عرصه تجلی خاطرات هواپیماهایی است که روزی برترین های زمان خود بودند، برفراز آسمان ها بال های خود را می گشودند و امروز کنجی را با سایر هم پروازان خود در نمایشگاه تخصصی هوایی گزیده اند. در موزه هوایی تهران، شما می توانید به دیدن این عقاب های پیر آسمان ایران بروید. در سال 1365، برای اولین بار طرح برپایی نمایشگاه صنایع هوایی تهران ارائه شد و از همان سال، هواپیماهای از رده خارج شده و اولیه جمع آوری شدند تا اولین و تنها مرکز دائمی نمایشگاه های هوایی ایران و خاورمیانه را تشکیل دهد.