دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری اردوی کاشان (بازدید از چارتاقی نیاسر)

آتشکده چهار طاقی و به جای مانده از دوران حکومت ساسانیان در ارتفاع نیاسر کاشان قرار دارد که در گذشته های دور به عنوان مکانی برای برگزاری آیین و رسوم خاص پیروان دین زرتشت مورد استفاده بوده است
برای تماشای تصاویر بیشتر از لینک زیر وارد کانال اردوی قم _کاشان در پیام رسان بله شوید
https://ble.ir/jaber_ghom_kashan