دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری اطلاع رسانی و ثبت نام غرفه های جشنواره رهاورد و بازارچه کسب و کار و خیریه دانش آموزی

مدیریت مدرسه و اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان با حضور در کلاس های درس نسبت به تبیین طرح رهاورد و ثبت نام دانش آموزان جهت غرفه های نمایشگاه و این جشنواره اقدام نمودند. دانش آموزان مدرسه در حال آماده سازی مقدمات این جشنواره می باشند.