دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری برگزاری همایش هدایت تحصیلی پایه نهم

گزارش تصویری برگزاری همایش هدایت تحصیلی پایه نهم
? روز سه شنبه ١٠ آبان ماه، اولیای عزیز پایه نهم در مدرسه حضور یافته و جناب آقای محمدی مشاور مدرسه در رابطه با روند هدایت تحصیلی پایه نهم برای ایشان صحبت نمودند.