دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری حضور کارشناسان گروه های آموزشی منطقه ۵ در مدرسه

گزارش تصویری حضور کارشناسان گروه های آموزشی منطقه ۵ در مدرسه
? روز چهارشنبه ١١ آبان کارشناسان گروه های آموزشی در کلاس های درس حضور یافتند و بر روند تدریس دبیران مدرسه نظارت نموده و در پایان ضمن تقدیر از زحمات همکاران بر ادامه تلاش در راستای تحقق اهداف آموزشی تاکید نمودند.