دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

گزارش تصویری حضور دانش آموزان در جشنواره فیلم رشد مورخ ٢٢ آبان ماه
? دانش آموزان علاقمند به همراه والدین با حضور در این جشنواره علاوه  بر شرکت در کارگاه فیلم سازی و انجام بازی های فکری، به تماشای فیلم پرداختند. در پایان نیز جناب آقای رضا فیاض هنرمند پیشکسوت تجربیات خود را در زمینه بازیگری و کارگردانی در اختیار دانش آموزان گذاشتند.