دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

اولیای گرامی❗
? ضمن تشکر از حس وظیفه شناسی شما عزیزان در قبال مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه، به پیوست اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن اولیا و مربیان به حضورتان جهت مشاهده، بررسی و انتخاب کاندید مورد نظر ارسال می شود. لازم به ذکر است با توجه به آمار مدرسه ٧ نفر عضو اصلی و ٣ نفر عضو علی البدل به عضویت انجمن اولیا و مربیان در خواهند آمد.