دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

نحوه به کارگیری اسکای روم و شاد در فرايند آموزش مجازی

بدینوسیله یادآوری می نماییم کلیه کلاس های آموزشی مدرسه( تا شروع کلاسهای حضوری) در سامانه اسکای روم به عنوان بستر اصلی آموزش برگزار می گردد و پیام رسان شاد به عنوان ابزار جانبی جهت ارسال تکالیف و یا محتوای آموزشی توسط دبیر در طول سال تحصیلی استفاده خواهد شد. ???? مهلت ارسال تکالیف در پیام […]

برگزاری جلسه کارگروه درس قرآن و معارف

در این جلسه در مورد شیوه آموزش مجازي دروس پیام های آسمانی و قرآن و عربی، زمان و نحوه ارزشیابی مستمر این دروس، تعیین سرگروه دروس مربوطه، خلاقیتها و شیوه های تدریس مفاهیم مربوطه، مشکلات و راهکارهای بهبود یادگیری، نحوه استفاده از ابزارهای متفاوت سامانه های اسکای روم و شاد و منتا همفکری در خصوص […]