معرفی مدرسه

ساختمان وسیع در دوطبقه برخورداری از 21 کلاس آموزشی کتابخانه با فضای مطالعه کارگاه مجهز کاروفن آوری آزمایشگاه مجهز علوم سالن های کنفرانس و اجتماعات امکانات ورزشی نمازخانه

رویکردهای شیرین مدرسه

انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات، در پی گمشده خود است. زمانی که خداوند فرزندی را به امانت به پدر و مادر می‌سپارد، هم و غم آن دو می‌شود تربیت سالم این فرزند تا در مسیر کمال از استعدادهای خود بهره گیرد و رشد کند. کودکی که در ابتدا بسیار نیازمند است، آن‌قدر که نمی‌تواند ساده‌ترین نیازهای […]