دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

معرفی مدرسه

ساختمان وسیع در دوطبقه برخورداری از 21 کلاس آموزشی کتابخانه با فضای مطالعه کارگاه مجهز کاروفن آوری آزمایشگاه مجهز علوم سالن های کنفرانس و اجتماعات امکانات ورزشی نمازخانه

رویکردهای شیرین مدرسه

انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات، در پی گمشده خود است. زمانی که خداوند فرزندی را به امانت به پدر و مادر می‌سپارد، هم و غم آن دو می‌شود تربیت سالم این فرزند تا در مسیر کمال از استعدادهای خود بهره گیرد و رشد کند. کودکی که در ابتدا بسیار نیازمند است، آن‌قدر که نمی‌تواند ساده‌ترین نیازهای […]