برگزاری جلسه مشاوره

???? گزارش تصویری برگزاری جلسات مشاوره دانش آموزان ???? مرحله اول این جلسات که به مدت یک هفته ادامه داشت با موضوع هدایت تحصیلی و انتخاب رشته توسط آقای نادری در پایه نهم و در پایه های هفتم و هشتم توسط آقای حیدری نیا انجام شد.به زودی جدول زمان بندی جلسات والدین نیز توسط گروه […]