رتبه اول رشته عکاسی (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری رشته عکاسی در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز امید خلیلی را گرامی می داریم.

مقام دوم گرایش شعر (1401-1400)

کسب مقام دوم در مسابقات فرهنگی و هنری گرایش شعر در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز مانی محمودی را گرامی می داریم.

جلسه دانش افزایی

گزارش تصویری جلسه دانش افزایی و توزیع کارنامه میان نوبت دوم پایه نهم مورخ ١١ اردیبهشت

رتبه اول نقاشی با گواش (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری رشته نقاشی با گواش در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز آریا بهمن زنگی را گرامی می داریم.

رتبه سوم سنتورنوازی (1401-1400)

کسب مقام سوم در مسابقات فرهنگی و هنری گرایش سنتورنوازی در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز یاسین خاکسار مقدم را گرامی می داریم.

رتبه اول وبلاگ نویسی (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری گرایش وبلاگ نویسی در سطح منطقه ۵ و اعزام به مرحله استان توسط دانش آموز حسین ترابیان را گرامی می داریم.

مسابقه فوتبال

گزارش تصویری مسابقه فوتبال بین دبیران و دانش آموزان مورخ دوشنبه ٢۶ اردیبهشت

رتبه اول آواز (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، گرایش آواز را توسط دانش آموز امیرمحمد اظهری در سطح منطقه ۵ گرامی می داریم.