دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

رتبه اول رشته عکاسی (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری رشته عکاسی در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز امید خلیلی را گرامی می داریم.

مقام دوم گرایش شعر (1401-1400)

کسب مقام دوم در مسابقات فرهنگی و هنری گرایش شعر در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز مانی محمودی را گرامی می داریم.

جلسه دانش افزایی

گزارش تصویری جلسه دانش افزایی و توزیع کارنامه میان نوبت دوم پایه نهم مورخ ١١ اردیبهشت

رتبه اول نقاشی با گواش (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری رشته نقاشی با گواش در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز آریا بهمن زنگی را گرامی می داریم.

رتبه سوم سنتورنوازی (1401-1400)

کسب مقام سوم در مسابقات فرهنگی و هنری گرایش سنتورنوازی در سطح منطقه ۵ توسط دانش آموز یاسین خاکسار مقدم را گرامی می داریم.

رتبه اول وبلاگ نویسی (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری گرایش وبلاگ نویسی در سطح منطقه ۵ و اعزام به مرحله استان توسط دانش آموز حسین ترابیان را گرامی می داریم.

مسابقه فوتبال

گزارش تصویری مسابقه فوتبال بین دبیران و دانش آموزان مورخ دوشنبه ٢۶ اردیبهشت

رتبه اول آواز (1401-1400)

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری، گرایش آواز را توسط دانش آموز امیرمحمد اظهری در سطح منطقه ۵ گرامی می داریم.