داوطلبین انتخابات انجمن

اولیای گرامی️ ضمن تشکر از حس وظیفه شناسی شما عزیزان در قبال مسائل آموزشی و پرورشی مدرسه، به پیوست اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن اولیا و مربیان به حضورتان جهت مشاهده، بررسی و انتخاب کاندید مورد نظر ارسال می شود. لازم به ذکر است با توجه به آمار مدرسه ٧ نفر عضو اصلی و ٣ نفر […]