دوست من! پيامد هدف گذاري خوب كاركرد خوب است با اعتماد به نفس مي توان دنيا را فتح كرد خلاقيت نگاهي نو به واقعيت است خروجي كار هر كس به خوبي تمرين اوست بايد شروع به عمل كرد اساس مديريت دقيقا همين است تجربه نامي است كه همه افراد بر روي اشتباه هاي خود مي گذارند اگر نتوانيم اندازه گيري كنيم نمي توانيم كنترل كنيم خلاقيت و نو آوري راهگشاي بهره وري است با عدالت رفتار كنيد تا اعتماد متقابل در سازمان افزايش يابد. بزرگي را به كسي نمي بخشند خود بايد آن را به دست آوريد

همنورد بانشاط

اولین اردوی خانوادگی سال تحصیلی ١۴٠٢_١۴٠١ به اطلاع می رسانیم مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته برای روز پنجشنبه ۵ آبان برنامه تفریحی ورزشی به شرح ذیل برگزار خواهد گردید. مکان: از بوستان جمشیدیه به سمت ارتفاعات کلکچال لطفا جهت ثبت نام از لینک های ذیل استفاده نمایید.لینک ثبت نام حضور در برنامه با استفاده […]