دعوت نامه پرداخت هزینه فوق برنامه

✴️ والدین گرامی ❇️ ضمن تقدیر و تشکر از همراهی همه شما عزیزان با برنامه ها و طرح های آموزشی و پرورشی مدرسه و ضرورت تأمین اعتبار لازم برای تداوم آن ها، به پیوست دعوت نامه پرداخت شهریه مدرسه به حضورتان ارسال می گردد. 🌷قبلا از همکاری شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم. 🌷